Smasher:YamaD

From SmashWiki, the Super Smash Bros. wiki
Jump to navigationJump to search
YamaD "やまD"
Ultimate main Rosalina & Luma
Skill Super Smash Bros. Ultimate High level
Additional info
Location Ikeda, Kansai Japan

YamaD (やまD) is a Super Smash Bros. Ultimate Rosalina & Luma player from Kansai, Japan. YamaD has taken sets off players like Jogibu, Toura, Yez, hasuiro, shori, Syumai, KeinKosugi, and Tsuna.

Tournament placings[edit]

Super Smash Bros. Ultimate[edit]

Tournament Date 1v1 placement 2v2 placement Partner
Sumabato SP 19 July 24th, 2021 81st
Sumabato SP 20 October 30th, 2021 5th
Sumabato SP 21 November 27th, 2021 49th
Hozuki 1 December 5th, 2021 9th
Sumabato SP 22 December 25th-26th, 2021 65th
Hyogokennsumaburataisenkai 10 January 9th, 2021 2nd
Sumabato SP 23 March 19th, 2022 17th
Sumabato SP 24 March 20th, 2022 25th
Sumabato SP 25 April 2nd, 2022 33rd
Hozuki × acOlaSia 2 April 29th, 2022 25th
Hyogo Prefecture Smash Bros. Battle 12 April 29th, 2022 3rd
Maesuma TOP 7 May 1st, 2022 17th
Seibugeki 10 May 3rd, 2022 33rd
Kagaribi 7 May 4th-5th, 2022 257th
Sumabato SP 26 May 29th, 2022 33rd
Kamisuma 13 June 5th, 2022 33rd
Maesuma TOP 8 June 11th-12th, 2022 97th
Sumabato SP 27 June 19th, 2022 33rd
Sumabato SP 28 July 24th, 2022 33rd
Kagaribi 8 July 30th-31st, 2022 25th
Sumabato SP 29 August 14th, 2022 9th
Maesuma TOP 9 August 27th, 2022 97th
Sumabato SP 30 September 23rd, 2022 17th
Hyogo Prefecture Smash Bros. Battle 15 October 9th, 2022 2nd
Maesuma TOP 10 October 15th-16th, 2022 65th
Sumabato SP 31 October 23rd, 2022 49th
Sumabato SP 33 December 24th, 2022 17th
Hyogo Prefecture Smash Bros. Battle 17 December 25th, 2022 9th
Sumabato SP 34 January 4th, 2023 7th
Umebura SP 9 January 7th-8th, 2023 65th
Toyota Grand Slam 13 January 28th, 2023 13th
Kagaribi 9 February 4th-5th, 2023 97th
Hyogo Prefecture Smash Bros. Battle 18 February 25th, 2023 1st
Maesuma TOP 11 March 5th, 2023 97th
Seibugeki 13 March 12th, 2023 49th
Karisuma SP 15 March 18th, 2023 13th
Sumabato SP 36 March 25th, 2023 13th
KOWLOON 5 April 8th, 2023 25th
Sumabato SP 37 April 22nd, 2023 25th
Maesuma TOP 12 April 30th, 2023 97th
Kagaribi 10 May 6th-7th, 2023 129th
Sumabato SP 38 May 21st, 2023 25th

External links[edit]